ریحانه

خوشبختی

روزهای پر از خوشبختی ...
خوشبختی رو میشه تو همین لبخندهای کوچیک دید که در طول روز به لبمون میاد
همین خوشی های کوچیکی که کوتاهه و زود میگذره ولی ما رو از خودش عبور میده 
خوشبختی حس های خوبیه که در طول روز بهمون دست میده 

●خوشبختی هست ، زیادم هست فقط بهش توجهی نمیشه

●خوشبختی آرامشیه که کنار تو دارم :)

قلم به دست
Designed By Erfan Powered by Bayan