ریحانه

دوری

بیشتر درد من از این دوریه لعنتیه ...

امشب گریه کردم برای حال خودم 

برای اینکه هیچی آرومم نمیکنه 

شرایط خیلی بدیه خیلی ...


قلم به دست
Designed By Erfan Powered by Bayan