ریحانه

خودت باش

وقتی سعی میکنم برای لحظه‌ای کوتاه خودم نباشم اینقدر بعدش عذاب می‌کشم‌ که نمیدونم چطور رها شم ازش !
قلم به دست
Designed By Erfan Powered by Bayan