ریحانه

حس خوب مادر شدن

امروز برای اولین بار توی مانیتور سونوگرافی دستِ بچه قشنگمو دیدم که تکونش میداد
اینقدر ذوق کردم که نزدیک بود گریه ام بگیره 
نامردی بود که تا الان نشونم نمیدادن از تو مانیتور ببینمش 

قلم به دست
Designed By Erfan Powered by Bayan