ریحانه

من انتهای جاده ایستاده ام !

برایم شعر بفرست
حتی شعرهایی که عاشقان دیگرت
برای تو می‌گویند...
می‌خواهم بدانم
 دیگران که دچار تو می‌شوند
تا کجای شعر پیش می‌روند
تا کجای عشق
تا کجای جاده‌ای که من
در انتهای آن ایستاده ام!

#افشین_یداللهی


برای همه عمر

تو را می‌خواهم ...

برای صبح ، برای ظهر ، برای شب 

برای همه‌ی عمر!


👤 نادر ابراهیمی

نُت اول

نفس بکش؛
عمیق،
آرام،
شادمان...
بگو غم رد شود 
که قلبت 
آرامگاه اندوه نیست... ❤

#نزار_قبانی
قلم به دست
Designed By Erfan Powered by Bayan